HOÀN TIỀN 50% KHI MUA VÉ XEM PHIM (23, 26 & 29/11/2019)