HOÀN TIỀN 50% KHI MUA THẺ CÀO, THẺ GAME (22-29/11/2019)