HOÀN TIỀN 50% KHI NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (ÁP DỤNG THỨ 2 HÀNG TUẦN)