HOÀN TIỀN 50% KHI MUA VÉ XEM PHIM (4 - 11/11/2019)