HOÀN TIỀN ĐẾN 90K KHI MUA VÉ XEM PHIM (1 - 30/11/2019)