HOÀN TIỀN ĐẾN 50% KHI MUA VÉ TÀU (20 - 31/10/2019)