HOÀN TIỀN 50K KHI MUA VÉ XEM PHIM (25 - 31/10/2019)