HOÀN 50% MUA VÉ XEM PHIM (thứ 2 và thứ 4 hàng tuần từ 14/10 - 30/10/2019)