HOÀN TIỀN TỚI 90K MUA VÉ XEM PHIM (11 - 31/10/2019)