HOÀN TIỀN 50% KHI MUA VÉ XEM PHIM (11 - 31/10/2019)