HOÀN TIỀN 15% KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TRÊN SENDO (16 - 31/10/2019)