HOÀN 50% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (Thứ 2 hàng tuần trong tháng 10)