HOÀN TIỀN 30% KHI MUA VÉ TÀU (ÁP DỤNG THỨ 4 HÀNG TUẦN)