HOÀN 99K MUA VÉ XEM PHIM (20/09/2019 và 25/09/2019)