HOÀN TIỀN 15% THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (16 - 30/09/2019)