HOÀN 50% MUA VÉ XEM PHIM (thứ 2 và thứ 4 hàng tuần từ 10/9 - 30/9)