HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (thứ 4 hàng tuần trong tháng 9/2019)