HOÀN TIỀN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (Thứ 4 hàng tuần trong tháng 9/2019)