HOÀN TIỀN 12% THANH TOÁN HÓA ĐƠN ĐIỆN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 16/09/2019)