HOÀN 50% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (thứ 4 hàng tuần trong tháng 9/2019)