HOÀN 8% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 30/09/2019)