HOÀN TỚI 30% KHI THANH TOÁN VÉ MÁY BAY (01-08/8/2019)