HOÀN ĐẾN 88K KHI MUA VÉ XEM PHIM (01 - 08/08/2019)