HOÀN TIỀN 15% THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 31/08/2019)