HOÀN 88K MUA VÉ XEM PHIM (03/08/2019 và 08/08/2019)