HOÀN TIỀN 488K MUA VÉ MÁY BAY (03/08/2019 và 08/08/2019)