HOÀN TIỀN ĐẾN 30% MUA VÉ XEM PHIM (15 - 31/07/2019)