HOÀN TIỀN 50% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (04 - 07/07/2019)