HOÀN 10% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 31/07/2019)