HOÀN 10% MUA VÉ MÁY BAY TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 31/07/2019)