HOÀN 10% MUA VÉ MÁY BAY TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (08 - 30/06/2019)