HOÀN 10% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (08 - 30/06/2019)