THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỪ 500K, HOÀN NGAY 100K (27/5/2019)