HOÀN 10% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (03 - 31/05/2019)