HOÀN 10% MUA VÉ MÁY BAY TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (03 - 31/05/2019)