HOÀN 10% MUA VÉ MÁY BAY TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 30/04/2019)