HOÀN TIỀN 15% THANH TOÁN HÓA ĐƠN TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 30/04/2019)