HOÀN 10% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 30/04/2019)