HOÀN 50% TỐI ĐA 200K - THANH TOÁN HÓA ĐƠN (15 - 22/03/2019)