HOÀN 30% TỐI ĐA 100K - THANH TOÁN HÓA ĐƠN (06 - 08/03/2019)