HOÀN 15% MUA VÉ MÁY BAY TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (06 - 31/03/2019)