HOÀN 10% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (06 - 31/03/2019)