TẶNG 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỪ 200K (12 - 28/02/2019)