HOÀN TIỀN 20% THANH TOÁN HÓA ĐƠN (12 - 14/02/2019)