HOÀN ĐẾN 30% MUA VÉ MÁY BAY TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (12 - 28/02/2019)