HOÀN ĐẾN 30% MUA VÉ MÁY BAY TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 31/01/2019)