TẶNG 30K KHI THANH TOÁN HÓA ĐƠN TỪ 150K (01 - 31/01/2019)