HOÀN ĐẾN 30% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (12 - 28/02/2019)