HOÀN ĐẾN 30% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI TRÊN ỨNG DỤNG SENDO (01 - 31/01/2019)