HOÀN ĐẾN 50% NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI (17 - 21/12/2018)